jan 062015
 

Drie jaar na ons eerste bezoek organiseert de VRV op algemene aanvraag opnieuw een busreis naar een “Walhalla” voor rotsplanten liefhebbers. Op 28 februari 2015 gaan we met zijn allen naar de Alpine Garden Society “Early Spring Show” in Harlow (UK). Voor alle rotsplantfanaten (en dat zijn we toch allemaal) zonder meer een unieke kans om een dergelijk evenement te kunnen bijwonen. Voor wie er nog nooit eerder was, bereid u maar voor op een tentoonstelling van de meest diverse, zeldzame en perfect gekweekte rotsplanten, bolgewassen en schaduwplanten in pot. Dionysia’s, Saxifraga’s, Primula’s, Galanthussen, Narcissen, Crocussen, Hepatica’s, enz… er is voor elk wat wils!

Naast de show is er nog een buitenkans, want in de verkoopruimte bieden een vijftiental van de meest gerenommeerde, gespecialiseerde Engelse kwekers (Aberconwy, Potterton, Edrom, Ian Butterfield, enz…) allerlei zeldzaamheden te koop aan. Een uitgelezen gelegenheid om de collecties aan te vullen na de barre winter! We komen hier nog later op terug, maar de VRV wil ook de mogelijkheid bieden aan de deelnemers, om vooraf via onze organisatie bij die mensen planten te bestellen uit hun catalogi. Die brengen ze dan mee naar de show zodat u ze daar in ontvangst kunt nemen en betalen.

Er is ook een ruimte beschikbaar waar men even kan gaan zitten om iets te eten of te drinken. Er zijn lichte versnaperingen te verkrijgen (gebak) en ook (oplos)koffie, thee en frisdrank. Je kunt echter ook gerust je eigen mondvoorraad meebrengen en daar naar binnen werken!

Enkele praktische regelingen – maar meer precieze details volgen later:

-          Vertrek in Lovendegem bij Gent (op de parking van onze busmaatschappij deze keer, dus NIET op de P&R parking van Gentbrugge om ca. 06.00 u op 28.02.2015 met een comfortabele bus).

-          Een tweede opstapplaats in Gistel wordt voorzien omstreeks 07.00 u.

-          Met de bus op de shuttletrein via de kanaaltunnel vanuit Calais naar Folkestone.

-          Aankomst in Harlow ca. 10.30 u (Engelse tijd!) – vrij verblijf in de verkoopruimte.

-          Show gaat open voor bezoek om 12.30 u.

-          Vertrek uit Harlow ca. 15.00 u.

-          Aankomst Lovendegem ca. 20-21.00 u.

Prijs! Ook nu weer willen wij deze reis aan onze leden zo voordelig mogelijk aanbieden. De prijs werd bepaald op 40,- € voor VRV-leden en echtgeno(o)t(e). Niet-leden betalen 45 €. Het ingangsgeld voor de show is NIET inbegrepen. AGS-leden kunnen immers gratis binnen, de overige deelnemers dienen het ingangsgeld van 2,5 £ aan de ingang te betalen.

Inschrijven kan vanaf vandaag bij de bestuursleden of op het e-mail adres van de VRV: info@vrvforum.be

De reservatie wordt definitief, door betaling van de volledige som op het IBAN nr. BE 63 7340 1078 6308 (BIC-adres KRED BE BB) van de VRV, met vermelding “Harlow” en de namen van de deelnemers.  De inschrijvingen sluiten af op 21 februari 2015, behoudens indien de bus sneller volgeboekt is.

Eventuele vragen kunnen hier gesteld worden of per mail op info@vrvforum.be

Aarzel niet en schrijf dus onmiddellijk in, want het aantal plaatsen is beperkt!

dec 172014
 

VRV-Kerst-NJ1

Een nieuwe lente breekt weldra aan … :

Het feestgedruis, dat ontegensprekelijk verbonden is aan het einde van het kalenderjaar, gaat weer aanwakkeren. Voor de VRV is dit ook de tijd om een feestelijk jaar af te sluiten. Ik denk dat ik een open deur intrap als ik zeg dat dit een mooi, memorabel en dankbaar jaar was voor de vereniging. Er waren verschillende initiatieven die we als bestuur hebben genomen om ons 10 jarig bestaan extra in de verf te zetten. We hebben alleszins niet nagelaten om dat feestjaar zodanig op te smukken dat het heel wat kleur bracht in ons bestaan. De mooie kalender, de taarten, de meerdaagse reis, de lezingen van Vojtech Holubec, het extra dikke jubileumnummer…. Ik hoop dat al die inspanningen een blijk van waardering voor de vereniging met zich mee hebben gebracht. Het is immers allemaal extra werk geweest dat door onze bestuursleden belangeloos is verricht. Een welgemeende merci aan onze bestuursploeg en hun partners voor het welslagen van dit jubileumjaar. Het feestjaar heeft ook financiële inspanningen gekost, die echter in het niets verzinken als we daar een blijvende trouw en sympathie van de leden mogen aan koppelen. Ik wil daarbij nogmaals mijn leuze naar voor brengen: “De vereniging dat zijn de leden, zonder enthousiaste leden geen vereniging”. Die geïnvesteerde centjes zijn eigenlijk ook weer rechtstreeks geïnvesteerd in de leden. Want ieder lid heeft gratis en voor niks kunnen gebruik maken van alle feestaanbiedingen. Dus het geld vloeit terug naar waar het moet zijn, de leden.

Er is ook in dit feestjaar nog maar eens bewezen dat er een bestaansrecht of nog beter…een bestaansplicht is voor de VRV. Maar wat na deze eerste 10 jaar, hoe moet het verder? Eerst en vooral zal dat met een nieuwe voorzitter zijn. Zoals jullie al wel weten geef ik eind februari de fakkel door aan Johan Keulemans die deze taak op zich zal nemen. Voor mij wordt deze 10 jaar dus ook een einde van een tijdperk. Een tijdperk waarvan ik 6 jaar als voorzitter en 2 jaar als bestuurslid op de barricade heb gestaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger tezamen met zijn collega bestuursleden onze vereniging verder zal loodsen op weg naar een volgend jubileum. Ik dank ook nogmaals alle collega bestuursleden voor de fijne samenwerking.

Mijn devies is dat we vooral moeten blijven wie we zijn en dat we moeten blijven doen waar we goed in zijn. Een gezellige en Vlaamse club met zijn typische Vlaamse gebruiken en tradities. Er moeten gezonde ambities zijn maar we hoeven ons niet noodzakelijk te spiegelen aan verenigingen met veel meer levensjaren, leden en tradities. Een voorbeeld misschien? Er kwam de laatste tijd al eens de vraag of de VRV al aan een jaarlijkse verkoopdag (genre Utrecht) heeft gedacht. Een nobele en mooie gedachte, maar worden we daar morgen een betere vereniging van? Nog meer retorische vragen volgen bij deze gedachte. Is Vlaanderen daar al levensvatbaar voor, moeten we als nieuwkomer zo nodig de bikkelharde concurrentie aangaan met de al bestaande beurzen en verkoopdagen, moeten we onze nek uitsteken voor zaken waar we nog niet gereed voor zijn, is er voldoende publiek voor zulke initiatieven? Is het dan niet beter om eerst te leren gaan alvorens te proberen lopen…. Ik bedoel maar te zeggen dat er allicht nog een langzame maar gestage groei nodig is alvorens we ons verder kunnen ontwikkelen. Maar ondertussen kunnen we ons wel onderscheiden in al de zaken waar wij als vereniging ongemeen goed in zijn en die onze eigenheid nog meer benadrukken. Die eigenheid en de unieke sfeer van onze vereniging zal er op zijn beurt voor zorgen dat we nieuwe leden blijven aantrekken. Nieuwe leden die nodig zijn voor een verdere ontwikkelingen en die er toe kunnen leiden dat we straks rijp zijn voor eender welk initiatief. Laten we ondertussen genieten van de vele mooie zaken die de VRV te bieden heeft. Zijn gezellige bijeenkomsten, hoogstaande lezingen, duizelingwekkende tombola’s, schitterende reisjes, tijdschrift van een hoog niveau, website en forum die een ware bron aan extra informatie bieden… Het is niet niks wat er in die 10 jaar uit de grond is gestampt. Het grootste wapenfeit wil ik hierbij nog als laatste houden. Steeds weer worden wij als een warme vereniging omschreven als er gastsprekers, nieuwe leden of toevallige bezoekers langs komen. Een vereniging waar men zich snel thuis voelt en dat moeten we koesteren en verder in stand houden. Is dat ook geen mooie ambitie voor de komende jaren? Laten we er verder -na deze eerste 10 jaar- een nieuwe lente van maken waarbij het bloed weer sneller gaat stromen en alles gaat bloeien en groeien.

Wij wensen ieder van jullie een gezond 2015 en fijne feestdagen.

Kris De Raeymaeker

dec 162014
 

Ons fantastische, superdikke jubileumnummer is binnen bij de drukker….wegens wat problemen bij de druk (krijg zo’n dik nummer maar eens door zo’n dun sleufje van de drukpers), zal het pas begin januari verstuurd kunnen worden.

Alle gekheid op een stokje, de drukker kan de kwaliteit van de druk niet garanderen voordat de desbetreffende drukpers in onderhoud is gegaan (op 2 januari) en we willen jullie natuurlijk de beste kwaliteit leveren.

Hiervoor bieden we onze excuses aan en we hopen dat het jubileumnummer zo snel als mogelijk, in het nieuwe jaar, in jullie bus zal vallen. Om jullie al wat te doen watertanden, zie onder.

VRV JubileumnummerInhoudsopgave 11.4

dec 072014
 

Op de laatste dag van de eerste maand van 2015 houden we we weer onze eerste lezingendag.

Als afscheid van het voorzitterschap vergast Kris ons op twee heel boeiende voordrachten:

De Pontische alpen in juni

NO Turkije 2010 -0119Terwijl in Zuid Turkije jaarlijks een invasie plaats vind van ontelbare toeristen is het Noordoosten van Turkije nog relatief onbekend. Hier geen massatoerisme en een heel ander Turkije. Dit gebied dat grenst aan landen als Georgië en Iran heeft nochtans heel wat troeven om rechtgeaarde planten – of natuurliefhebbers aan te trekken. Met deze lezing hoop ik een beeld te-1006_NO Turkije 2010_1654 schetsen van de mogelijkheden en pracht van deze area. Het Kaçkar gebergte herbergt heel wat interessante rotsplanten en orchideeën en langs de lange Çoruh-rivier zijn de rotsen begroeid met legendarische planten als Campanula choruhensis en troegerae om er maar twee te noemen. De Zigana pas is de thuishaven van zeldzame krokussen maar ook een aantal rotsplanten met adelbrieven. Wij hadden het geluk om er in juni zowel de krokussen als bijvoorbeeld de lelies bloeiend aan te treffen. Enkele schitterende kussenplanten waren ook present. Uiteraard is dit reisverslag verder gekruid met de nodige cultuur en ontbreken de mooie landschappen niet .

De streek rond Side begin maart , een injectie van lentekriebels

Turkey 2013 (300 of 68)Begin maart draait het toerisme alweer op volle toeren rond Side. Deze badplaats in het Zuiden van Turkije is maar een uurtje van Antalya gelegen . Terwijl de toeristen er zich dan al te goed doen aan zon en warmte is uw dienaar de bergen ingereden op zoek naar de flora die er de lente aankondigt. OpTurkey 2013 (821 of 92) een aantal bergpassen was de sneeuw nog volop aan het smelten maar de meest fantastische bolgewassen brachten al ongelooflijk veel kleur. Een waar paradijs voor de liefhebber van de bolgewassen. Graag neem ik jullie mee op deze ontdekkingstocht langs de Zuid Turkse wegen.

We spreken af op het vertrouwde adres, maar wel in een ander auditorium:

Plantentuin van de Universiteit Gent,

Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35 te 9000 Gent,

auditorium 5, om 10 u.

 

  • En nog wat fotootjes van de Pontische Alpen om jullie wat meer te doen watertanden:

NO Turkije 2010 -0146-1-1006_NO Turkije 2010_1232

Primula algida _NO Turkije 2010_250

nov 212014
 

Nu de bladeren van de bomen vallen komt ook het einde van het jaar stilaan dichterbij.

Dat is ook de tijd van het jaar om het lidgeld voor het volgende jaar te betalen.

Voor 2015 is het lidgeld vastgesteld op 20€.

De mogelijkheid om lidgeld voor 3 jaar te betalen blijft bestaan en dit voor een bedrag van 60€.

Het lidgeld kan betaald worden op de gekende rekeningnummer met vermelding van lidgeld 2015 en uw naam.

IBAN: BE63 7340 1078 6308 (zonder spatie in te voeren)

BIC : KREDBEBB

Vlaamse Rotsplanten Vereniging

Rapopstraat 2

2801 Heffen

België

 

Alvast bedankt om dit tijdig in orde te brengen.

De penningmeester

 

okt 292014
 

Dat is natuurlijk makkelijk gedroomd maar is uiteraard alleen maar mogelijk met de steun van de leden en de vrijgevigheid van een aantal mensen in het bijzonder. Je droomt er steeds opnieuw van als vereniging maar als die droom dan ook werkelijk wordt kan je alleen maar intens blij zijn in deze tijden van slecht nieuws en crisis. De kleine VRV mag dus weer eens trots zijn en ik wil vooral benadrukken dat wij er zelf niet veel voor hebben moeten doen. Dus ere wie ere toekomt !
Voor wat de hoofdprijzen betreft hebben we hier te maken met een ontzettend gul aanbod van allemaal Noorderburen en tevens sympathisanten van onze Vlaamse VRV. Dat resulteert in een tombola waarbij het stuk voor stuk pareltjes zijn die je kan winnen en die werden door al deze mensen gratis en belangeloos geschonken . Ik denk dat we hier over een unicum kunnen spreken. Heel veel respect moeten we hier tonen en nogmaals bedankt Ger-Bart-Henk-Jan-Eric voor die mooie hoofdprijzen , om daar maar eens mee te beginnen. Zo zie je maar dat Nederlanders nogmaals hun imago hoog houden als het op het schenken voor goede doelen aankomt.

Hoofdprijzen (in willekeurige volgorde) :
* 6 Volwassen “kussenplanten “ uit de collectie van Ger Van den Beuken met een minimum potgrootte van 12 cm diameter. Eigenlijk niet opgekweekt voor verkoop maar wegens dubbel kunnen ze nu dus iemand anders gelukkig maken
Dionysia aretioides – Dionysia tapetodes- Draba longisiqua x mollisima – Draba longisiliqua – Junellia azorelloides – Junellia micrantha
* Een waardebon van ALPIGENA KWEKERIJ (Bart Moerland ) uit NIJVERDAL. Deze bon kan je ruilen tegen 25 Saxifraga’s bij Bart tijdens de verkoopdagen in Utrecht of bij hem thuis op de kwekerij .
*Het prachtige boek “Cyclamen” van Paul Hendrikx dat ons werd geschonken door ons lid Henk Wolfs . (voor meer info zie http://www.vrvforum.be/forum/index.php?topic=1583.15)
*Een schitterend houtsnijwerkje van (wijlen) Jaromir Grulich ons geschonken door ons lid Jan Tholhuijsen (voor meer info zie http://www.vrvforum.be/forum/index.php?topic=1642.msg67688#msg67688)
*Going wild for Tulips – boek geschreven en geschonken door Eric Breed .

Dat wil niet zeggen natuurlijk dat al die andere giften minder gesmaakt zijn ! Ieder doet het met de middelen die hij zelf voor handen heeft . Wie geeft wat hij heeft is ….

Planten :
Achillea tomentosa – Androsace foliosa – Aquilegia canadensis ‘Nana’ – Begonia grandis ssp evansiana (=winterharde herfstbloemende schaduwplant) – Campanula barbata -Centaurium erithraea – Crocus ancyrensis ‘Golden Bunch’ – Crocus biflorus ssp atrospermus – Crocus bilforus ssp alexandrii – Crocus biflorus ssp adamii – Crocus crysanthus ‘Ushak Orange’ – Crocus x jessopiae – Crocus korolkowii ‘Mountain’s Glory’ – Delosperma congesta – Draba dedeana – Draba compacta – Echium amoenum – Erigeron montanensis – Erigeron scopulinus – Erigeron scopulorum – Erodium reichardii ‘Bishop’s form’ – Gentiana acaulis ‘Rannoch’ – Haberlea ferdinandi-coburgii ‘Connie Davidson’ – Helianthemum serpyllifolium – Iris ‘Ablaze’ – Iris chamaeiris var. campbellii – Iris junonia – Iris reichenbachii (yellow form) – Polemonium viscosum – Potentila pulvinaris – Primula jesoana – Saponaria sp. – Saxifraga cortusifolium – Saxifraga ‘Cranbourne’ – Saxifraga federici-augusti ‘Wisley’ – Saxifraga ‘Ganymede’ – Saxifraga ‘Jan Neruda’ – Saxifraga juniperifolia – Saxifraga ‘Satchmo’ – Saxifraga ‘Your succes’ – Sedum dasyphylum ssp. mesatlanticum – Silene dinarica – Silene hookeri – Teucrium polium Thlaspi zaffranii – Townsendia rothrockii –

Planten werden geschonken door Ruben Billiet- Frankie Wulleman –Wim Boens – Hugo Van Woensel – Lily Anne Vereecken .

Met zulke tombola durven we te hopen op een mooie opbrengst aan tombolageld dat zoals jullie weten ook integraal wordt gebruikt om de onkosten van onze buitenlandse gastspreker te dekken.
En ook onze spreker Vojtech Holubec is net als deze tombola een echte topper. We hopen jullie dus massaal te mogen begroeten !

Kris

okt 162014
 

Onze eerste lezing van het seizoen 2014-2015 gaat door op zaterdag 8 november. Dit najaar hebben we een topper van formaat kunnen strikken om ons te vergasten op drie voordrachten over zijn vele reizen.V H 1

Vojtech Holubec neemt ons mee naar de volgende gebieden:

  1. Kamchatka en Sakhalin
  2. China: Sechuan, Yunnan, Tibet, Sinjian en Kunlun
  3. Centraal-Azië: Tian Shan en Pamir

Hierbij zal hij de foto’s van zijn meest recente reizen naar deze gebieden met ons delen.

 

We spreken af op het vertrouwde adres:

Plantentuin van de Universiteit Gent,

Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35 te 9000 Gent,

auditorium 4, om 10 u.

Wegens werken in de K. L. Ledeganckstraat zijn er vaak parkeerplaatsen te kort, op zo’n 400 meter afstand van de ingang van de botanische tuin is er echter ook een parking (in de Parklaan, tussen beide rijbanen in) waar er vaak heel wat plaats vrij is…deze valt ook onder de betalend parkeren-zone en de prijs is dezelfde als deze in de K.L. Ledeganckstraat. Hieronder een plannetje waar de ligging van deze parking op werd aangeduid.

Parking Parklaan Gent

sep 182014
 

1

Nieuw: Anemonella 'Betty Blake'

Nieuw: Anemonella ‘Betty Blake’

 

 
BESTE PLANTENVRIENDEN,
Graag nodigen we u uit op ons “Rotsplanten en stenen weekend”, op zaterdag 20 en zondag 21 september, doorlopend van 9 tot 18u.

Tijdens deze dagen informeren en inspireren we u over het gebruik en de toepassingen van natuursteen in de tuin.

En ook dit jaar hebben we voor u een bijzonder assortiment bloembollen uitgezocht. Kom ze ontdekken vanaf komend weekend!.

Kom gerust een kijkje nemen, snuisteren tussen de planten of een babbeltje slaan bij een kopje koffie! We delen graag onze kennis, ervaring en passie met u.

 
EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT BLOEMBOLLEN

Crocus

Crocus

Lage sieruien zijn uitermate geschikt om in de rotstuin, graveltuin of scree uit te planten. Nieuw dit jaar zijn Allium crenulatum en saxatile in wit en roze, Allium inconspicium, Allium acutiflorum en Allium convallaroides.
Naast Alliums bieden we ook een uitgelezen assortiment ongewone bloembollen aan : Crocussen in vele vormen en kleuren, bijzondere Anemonella (foto boven) Galanthus (foto onder), Fritillaria, Erythronium, Iris, Lilium, Narcis, Tulipa en nog veel meer.
Ontdek ze allemaal in onze bollenshop op coolplants.com

 
STENEN EN TUFAstenen en tufa
Tijdens deze dagen informeren en inspireren we u over het gebruik en de toepassingen van natuursteen in de tuin :
• rotsen en keien voor tuinen
• steentuinen
• graveltuinen
• tufstenen
• beplante tufblokken
• troggen
• kusamono en mini-tuintjes

 

Nieuw : Galanthus 'Trymposter'

Nieuw : Galanthus ‘Trymposter’

VOOR UW AGENDA : SNEEUWKLOKJES WEEKENDS 2015
zaterdag 7 – zondag 8 februari

zaterdag 14 – zondag 15 februari
zaterdag 28/2 en zondag 1 maart
telkens van 9 tot 18 uur.

geleide wandeling doorheen onze wintertuin met meer dan 400 soorten in onze sneeuwklokjescollectie.

– bijzondere sneeuwklokjes & andere bollen te koop
– helleborus en andere winterbloeiers voor rots- & graveltuin

 
INFO & CONTACT

Eranthis en sneeuwklokjes

Eranthis en sneeuwklokjes

Openingsuren : woensdag tot zaterdag van 9 tot 12u, 13 tot 18u.

Contante betaling : er is momenteel geen mogelijkheid om op de kwekerij met kaarten te betalen.

Alpenplantenkwekerij Cathy Portier
Margareta van Vlaanderenstraat 27
8310 Sint-Kruis BRUGGE
(Vlakbij Abdij van Male)

tel : +32 50 37 00 03
kwekerij: www.alpenplanten.be
e-shops: www.coolplants.com

sep 052014
 
Anemone blanda 'Twinkling Eyes'

Anemone blanda ‘Twinkling Eyes’

Beste tuinliefhebber,

De maand september heeft zijn intrede gedaan en we zijn gestart met de voorbereidingen van de bloembollenverkoop. Zoals elk jaar staan op de laatste zondag van september de bloembollen weer in de kijker. Dit jaar gaat de bloembollenzondag door op 28 september 2014 van 9 tot 18u. Op deze zondag en tijdens de maand oktober nemen wij de tijd om U wegwijs te maken in de wereld van de bloembollen. We hebben voor het negende jaar op rij weer een groot aantal nieuwe soorten voor u uitgeprobeerd.

 

Crocus 'Pickwick'

Crocus ‘Pickwick’

Je kan de foto’s van alle aangeboden bloembollen bekijken op onze website.

Alle aangeboden bloembollen zijn bolmaat 1, dit wil zeggen de grootst mogelijke omvang leverbaar.

Narcissus 'Sea Princess'

Narcissus ‘Sea Princess’

Adres : Kwekerij Epimedium, Meulestee 56 te Oostkamp (nabij Steenbrugge)
0495/68.96.58 www.epimedium.be   epimedium@telenet.be

De verkoop van de bloembollen loopt tot eind oktober op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 9-12u en van 13.30-18u.

Met vriendelijke groeten,

Daniëlle Monbaliu
Kwekerij Epimedium

sep 042014
 

Kevock

Onze nieuwe catalogus is weer online!

Na een drukke zomer waarbij we vele nieuwe planten opgepot hebben, kunnen we deze nu te koop aanbieden!

Onze catalogus kan je vinden op www.kevockgarden.co.uk

We hebben nu ook een indrukwekkend aanbod zeldzame bomen en struiken, met dank aan de Ness Gardens, die deze soorten met ons deelden. Je kan er meer uitleg over vinden op de “News”-sectie van onze website.

Saxifraga 'Anneka Hope'

Saxifraga ‘Anneka Hope’

Onder de vele nieuwigheden vinden we enkele Saxifragen. Eindelijk hebben we ‘Anneka Hope’ in de verkoop. Deze won de zilveren medaille in de strijd om “plant van het jaar 2011″ op Chelsea. Daarnaast hebben we ‘Nicholas’ met zijn afhangende stengels vol witte bloempjes, en ook de nieuwe ‘Starlight’ met zijn meer opgerichte stengels en ‘Starfire’ met roze bloempjes kan je nu bij ons bestellen.

Geniet van het rondstruinen in onze catalogus en vergeet ons niet te volgen op Facebook (Kevock Garden Plants) en op Twitter (@KevockGarden)!

met de beste groeten van Stella, David en de rest van het Kevock team!