Nieuws > Verenigingsnieuws - VLAAMSE ROTSPLANTEN VERENIGING

Lidgeld 2021

(1/1)

Luc Scheldeman:
Lidgeld 2021

Het wordt stilaan tijd om even jullie aandacht te vestigen op het hernieuwen van het lidmaatschap voor het komende werkjaar.

De lidgelden blijven ook in 2021 onveranderd :
    voor de Belgische leden is dit 20€ voor  1 jaar of 60€ voor een 3-jarig lidmaatschap.
    voor de buitenlandse leden zijn deze bedragen resp. 22,50€ voor 1 jaar en 67,50€ voor 3 jaren.
    het e-lidmaatschap dat sinds vorig jaar wordt aangeboden is voor  zowel de Belgische als de   
        buitenlandse leden bepaald op 10€ voor 1 jaar en 30€ voor 3 jaren.

Bij het “normale” lidmaatschap ontvang je ook in 2021 4x ons gedrukt clubblad Flora Montis.
Bij het “elektronische” lidmaatschap krijg je geen gedrukt clubblad meer maar wel de volledige inhoud van het blad als pdf toegestuurd.
Voor de rest geven beide types lidmaatschap dezelfde voordelen : een clubblad met artikels op niveau, toegang tot het forum met een ganse waaier aan topics, toegang tot de bijeenkomsten in Gent die we terug gaan organiseren van zodra de omstandigheden het toelaten,  voorrang om deel te nemen aan door de club georganiseerde reizen,…

Gelieve het lidgeld te betalen voor 31 december 2020.  Betaling na deze datum kan er voor zorgen dat het eerste tijdschrift vertraging oploopt en pas opgestuurd wordt met de verzending van het tweede nummer.
Het lidgeld kan betaald worden op de gekende rekening.
IBAN nr.:  BE63734010786308
BIC:  KREDBEBB
Vlaamse Rotsplanten Vereniging
p/a Rode Kruisstraat 10
8820    Torhout
België

Alvast bedankt

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie