Nieuws > Website en Forum

Over publiciteit en informatie

(1/1)

Luc Gilgemyn:
Beste Forum vrienden !
Namens onze beide Rotsplantenverenigingen VRV en NRV wou ik bij deze graag nog eens onze bedoelingen inzake het gebruik van dit forum toelichten.
Informatie delen - ervaringen uitwisselen - foto's laten zien - gelijkgezinde plantenvrienden "ontmoeten" en leren kennen : dit zijn de primaire doelstellingen van dit forum.
Het eerste vernoemde item : informatie delen lijkt een term die moeilijker beperkend te omschrijven is dan hij op het eerste zicht lijkt.
Waar eindigt informatie delen en waar begint publiciteit maken ?   Dit is niet altijd zó voor de hand liggend. 

Iemand ontdekt een nieuwe zaadlijst en wil deze info delen door dit op het Forum te publiceren : is dit informatie delen of gratis publiciteit ?
Iemand (amateur of professioneel kweker) houdt een open deur dag en maakt dit bekend op het Forum : informatie of gratis publiciteit ?
Iemand (amateur of professioneel kweker) heeft enkele nieuwe plantensoorten groot gebracht en vermeldt dit op het Forum : informatie of gratis publiciteit ?

Moeilijke vragen !  Als plantenliefhebbers beschikken wij graag over een maximum aan informatie en de drie bovenstaande voorbeelden zijn zonder meer allemaal informatief te noemen.  Vormen ze ook een vorm van gratis publiciteit ?  In zekere zin wel !  De lijn is echter niet altijd makkelijk te trekken.

Zowel binnen de VRV als binnen de NRV zijn we er ons heel goed van bewust dat de plantenkwekers en in meerdere mate nog de rotsplantenkwekers, die in een nichemarkt actief zijn, het in deze barre economische tijden niet gemakkelijk hebben.  Mede om onze hobby in stand te houden verdienen zij dan ook een steuntje in de rug !  Wij verschaffen dit volgaarne !  Dit Forum is één van de middelen om onze hobby in het zonnetje te plaatsen, onder de aandacht te brengen en op die manier onrechtstreeks publiciteit voor "de rotsplant en het rotstuinieren" in het algemeen te verschaffen.  Informatie delen hoort daar dan ook bij en daarom zullen wij dit blijven doen en blijven toelaten !

Enige terughoudendheid wordt echter geapprecieerd en daarom hopen wij dat onze zeer gewaardeerde forumleden/kwekers de nodige zelfcensuur aan de dag zullen leggen om alles binnen de perken te houden, waarvoor dank !

Echte publiciteit kan immers altijd in de vorm van b.v. een banner op dit forum of een aankondiging in onze tijdschriften of websites !  Op die manier bereik je iedereen en steun je ook nog onze verenigingen die dit ook kunnen gebruiken.

Bij voorbaat dank voor het begrip !
 ((14


Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie