Nieuws > Verenigingsnieuws - NEDERLANDSE ROTSPLANTEN VERENIGING

Folium Alpinum 132/ Plant van de maand/ Column

(1/1)

Bart Moerland:
Beste mensen,

De plant van de maand september en de nieuwe column staan weer op www.nrvwebsite.nl  ((3

Folium Alpinum is onderweg!.....  later dan de bedoeling...... ))4

Kopij voor FA februari 2021 is welkom! ((14
Graag voor 15 december naar nrvwebsite@gmail.com  ((12
Dat moet een heleboel kopij worden met al die experts op dit forum!  ))2

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie