Nieuws > Verenigingsnieuws - VLAAMSE ROTSPLANTEN VERENIGING

Lidgeld voor 2023

(1/1)

Luc Scheldeman:
Het is weer de  tijd van het jaar om even jullie aandacht te vestigen op het hernieuwen van het lidmaatschap voor het volgende werkjaar.

Ondanks de prijsstijgingen waarmee we als club geconfronteerd worden kunnen we het lidgeld
voor volgend jaar nog op het zelfde bedrag houden.

De lidgelden blijven dus in 2023 onveranderd :
    voor de Belgische leden is dit 23€ voor  1 jaar of 69€ voor een 3-jarig lidmaatschap.
    voor de buitenlandse leden zijn deze bedragen resp. 26€ voor 1 jaar en 78€ voor 3 jaren.
    het e-lidmaatschap dat sinds vorig jaar wordt aangeboden is voor  zowel de Belgische als de   
        buitenlandse leden bepaald op 11€ voor 1 jaar en 33€ voor 3 jaren.
    er kan ook als introductie voor een half jaar ingetekend worden.
        deze lidgelden zijn  resp. 12€ voor een Belgisch en 14€ voor een buitenlands lid

Bij het “normale” lidmaatschap ontvang je ook in 2023 terug 4x ons gedrukt clubblad Flora Montis.
Bij het “elektronische” lidmaatschap krijg je geen gedrukt clubblad meer maar wel de volledige inhoud van het blad als pdf toegestuurd.
Voor de rest geven beide types lidmaatschap dezelfde voordelen : een clubblad met artikels op niveau, toegang tot het forum met een ganse waaier aan topics, toegang tot de bijeenkomsten in Gent waar we terug interessante sprekers gaan programmeren,  voorrang om deel te nemen aan door de club georganiseerde reizen,…

Gelieve het lidgeld te betalen voor 31 december 2022. 
Betaling na deze datum kan er voor zorgen dat het eerste tijdschrift vertraging oploopt en pas opgestuurd wordt met de verzending van het tweede nummer.
Het lidgeld kan betaald worden op de gekende rekening.
IBAN nr.:  BE63734010786308
BIC:  KREDBEBB
Vlaamse Rotsplanten Vereniging
p/a Rode Kruisstraat 10
8820    Torhout
België

Alvast bedankt

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie